English Icelandic
Active Citizenship virk samfélagsþáttaka
aim Markmið
aware Meðvitaður
Citizen Borgari
Citizenship ríkisborgararéttur
community Samfélag
Council of Europe Evrópuráðið
diversity Fjölbreytileiki
economy Hagkerfi
education Menntun
environment umhverfi
European Council (body of the EU) Leiðtogaráð ESB
European Union Evrópusambandið
evaluation Endurmat
equality, inequality jafnrétti, misrétti
frontier landamæri
justice, injustice réttlæti/ranglæti
GDP-gross domestic product verg landsframleiðsla
generation kynslóð
increase, decrease auka, draga úr
industry iðnaður
politician stjórnmálafólk
refugee flóttafólk
resource auðlind
shape (verb) móta
state Ríki
stereotype staðalímynd
transnational fjölþjóðlegt